vrijdag , 21 juni 2024
nlfr

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2021.

Inleiding

Real impact! gcv met handelsbenaming Volleynews (hierna genoemd: “VN”) respecteert de privacy van de bezoekers van de website. In deze privacyverklaring lees je onder andere hoe we uw persoonsgegevens behandelen, bewaren, beschermen en waarom. Daarnaast leest u hier ook wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over persoonsgegevens verwijzen we u graag naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek na te lezen.

Volleynews

VN, is een online nieuwskanaal met een focus op het volleybal. De website van VN richt zich hierbij op een breed volleybalpubliek van spelers/speelsters, technische staf, bestuursleden, vrijwilligers binnen de club, supporters, sympathisanten en geïnteresseerden. Sommige publicaties zijn voor iedereen openbaar beschikbaar, zonder registratie. Het merendeel van de publicaties is evenwel pas na registratie en betaling toegankelijk.

Uw gegevens worden dan verzameld door VN, met maatschappelijke zetel Floralaan 1 bus 2, 2640 Mortsel. VN is in dit geval verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we, waarom en met welke grondslag?

De meeste publicaties op de website van VN zijn alleen toegankelijk na registratie. Alleen uw voornaam, uw achternaam en uw e-mailadres worden verzameld via het registratieformulier op de website. Het zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten.

Registratie

De verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens berust steeds op uw toestemming. U vult namelijk het registratieformulier in om een proefperiode te starten en/of een betaling uit te voeren. Zonder registratie krijgt u enkel toegang tot de (beperkt) openbare publicaties op de website.

Uw persoonsgegevens hebben we enerzijds nodig om u in het kader van een abonnement de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden. Dit doen we dus ter uitvoering van onze overeenkomst met u. We verwerken bij abonnees dan, naast de gegevens die u invulde bij de registratie, ook transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een SSL beveiligingscertificaat. Dat betekent dat uw communicatie geëncrypteerd wordt. Uw login- en betaalgegevens worden dus beveiligd, zodat de kans op gegevensdiefstal en identiteitsfraude minimaal zijn.

Nieuwsbrief/contact

Anderzijds gebruiken we uw gegevens eveneens – zowel voor abonnees als niet-abonnees – om nieuwsbrieven te kunnen versturen via e-mail. Deze nieuwsbrieven kunnen zowel informatief als commercieel zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven als u deze niet meer wilt ontvangen .

Analytics

VN verzamelt uw gegevens ook om de website en de publicaties te kunnen optimaliseren. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. Het gaat vooral over het aantal keer dat u de website bezoekt, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bekijkt, enz. Deze gegevens zijn evenwel anoniem en staan dus los van uw persoonsgegevens.

Administratieve redenen

We houden uw bestelgegevens ook bij om boekhoudkundige redenen. Zo kunnen wij onze boekhouding op een correcte manier voeren. Dit doen we dus op basis van een wettelijke verplichting.

Foto’s

VN kan mogelijk foto’s publiceren in het kader van een artikel. Deze worden enkel gebruikt voor journalistieke doeleinden. Staat u op een foto en wil u deze graag verwijderd zien? Neem dan contact op via privacy@volleynews.be.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website met de pagina’s meegestuurd wordt. De cookie wordt dan door de internetbrowser (zoals Internet Explorer, Safari, Chrome) op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. De informatie uit de cookie wordt bij een later bezoek van de website weer herkend zodat de website beter kan functioneren. Voor meer informatie verwijzen hierover verwijzen we naar ons cookiestatement.

Ontvangers

De gegevens die u via het registratieformulier invult, worden enkel en alleen gebruikt door VN en worden (bv. voor commerciële doeleinden) nooit gedeeld met andere partijen. Tenzij voor het beheer van onze website, ons betalingssysteem en voor de verzending van onze nieuwsbrieven via Mailchimp. We zullen uw gegevens ook delen met derde partijen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Opslagperiode

VN bewaart uw gegevens, niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Persoonsgegevens

Van zodra u zich registreert op de website van VN met uw voornaam, uw achternaam en uw e-mailadres, zullen we uw gegevens opslaan zolang dat nodig is. Indien we dat niet doen, dient u uw gegevens telkens opnieuw in te vullen. Niet echt handig. We hebben ze ook nodig om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren (abonnement voor toegang tot de online publicaties) en/of om nieuwsbrieven te versturen. Wilt u toch graag uw login gegevens verwijderen? Neem dan even contact met ons op, dan wissen wij ze voor u. Voor de nieuwsbrieven kunt u zich altijd uitschrijven via de daarvoor voorziene link onderaan in de e-mail.

Uw bestelgegevens houden we 7 jaar bij omdat we daar boekhoudkundig toe verplicht zijn.

Analytische gegevens

De analytische gegevens die we op de website verzamelen, zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw naam of uw e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

VN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten

Inzage

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door VN worden verwerkt, kunt u dit opvragen via privacy@volleynews.be. VN zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet,.

Correctie

Indien u bent ingelogd, kunt u via ‘Mijn profiel’ uw persoons- en betaalgegevens aanpassen. Ook indien uw proefperiode is afgelopen en u heeft geen abonnement, kunt u nog altijd inloggen en via ‘Mijn profiel’ uw gegevens beheren. Zonder abonnement zult u evenwel niet alle artikels kunnen lezen.

Verwijdering

Als u wilt dat VN uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@volleynews.be. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door VN worden bewaard als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die VN verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door VN, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar privacy@volleynews.be.

Intrekken toestemming

De verwerking van uw persoonsgegevens door VN is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, maar u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

U hebt het recht om u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. VN maakt hier evenwel geen gebruik van.

De toezichthouder Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van oordeel bent dat VN uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzamelt en verwerkt, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgiften naar landen buiten de EU

Uw persoonsgegevens gaan niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Voor onze website werken we wel met een provider in Zwitserland.

Minderjarigen

Bent u nog geen 16 jaar? Vraag dan uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van VN. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige deze privacyverklaring en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. VN raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van VN en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van deze privacyverklaring en het cookiestatement.