Disclaimer

Deze disclaimer is het laatst bijgewerkt op 29 augustus 2021.

Op het gebruik van deze website (www.volleynews.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Real impact! gcv, met handelsbenaming Volleynews (hierna genoemd: “VN”) streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VN niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website kan nooit beschouwd worden als een advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VN en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VN te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VN heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van VN zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag u niets van onze digitale publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigen, kopiëren of op een andere manier openbaar maken, zonder dat VN daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.