woensdag , 17 juli 2024
nlfr

Copyright

Het unieke materiaal dat verschijnt op www.volleynews.be is met de grootste zorg samengesteld en beschermd door het auteursrecht. De beschikbare teksten en beelden zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en blijven ten allen tijde eigendom van Volleynews.

U mag dan ook geen enkel bestanddeel verder verdelen of reproduceren (via clubblad, nieuwsbrief, website, …) zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Volleynews.

Iedereen die teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid of andere data verstuurd naar Volleynews staat alle eigendomsrechten (inclusief intellectuele) op voormelde werken af aan Volleynews. Tenzij dit anders overeengekomen is.

Wat mag wel?

1. U mag vrij linken naar de website www.volleynews.be of rechtstreeks naar een specifiek artikel.

2. U mag citeren uit een artikel, op voorwaarde dat u steeds de bron vermeldt.