Over Volleynews

FOTO CEV - Conny Kurth.

De jaloerse blik

Al jaar en dag kijkt de volleyballiefhebber met een jaloerse blik naar de aandacht die vooral voetballers en wielrenners krijgen in de media. Het (regionale) volleybalaanbod dat daar tegenover staat is quasi nihil. Na corona en de fors gestegen prijzen voor papier blijft het aanbod almaar verminderen. De hoogst spelende clubs komen logischerwijze het meest aan bod, maar zelfs voor hen is de ruimte vaak beperkt. Veel andere (lager spelende) clubs blijven hierdoor helemaal in de kou staan en krijgen zelden of nooit aandacht.

Initiatief nemen

De méér dan 60.000 leden van Volley Belgium en een even groot aantal sympathisanten verdienen beter. Dat is meteen ook het uitgangspunt van Volleynews. Niet bij de pakken blijven zitten, maar zelf initiatief nemen. Volleynews neemt graag de tanende aandacht voor het volleybal over van de traditionele mediakanalen. In september 2021 gingen we opnieuw van start. Al is dat sinds november wel in een andere formule, namelijk via betaaltoegang.

Huh, betaaltoegang? Jawel, en daar zijn een aantal goede redenen voor.

Waarom betaaltoegang?

  1. Het aantal vrijwilligers dat in het verleden artikels geschreven heeft voor Volleynews, is op één hand te tellen. We zijn ze er nog altijd dankbaar voor. Maar het gewicht kan niet op de schouders van slechts enkele personen terechtkomen. Dat is onhoudbaar en een bedreiging op langere termijn. Het moet dus anders, namelijk met een team van professionele verslaggevers die betaald worden voor de inspanningen die ze leveren. Net zoals de meeste trainers beloond worden voor de tijd en energie die zij steken om het beste uit hun ploeg te halen. Net zoals een scheidsrechter die betaald wordt om een wedstrijd in goede banen te leiden. Alleen op die manier is een constante stroom aan content te garanderen en is ook een betaaltoegang te verantwoorden. Ons team: Rik Bekaert (West-Vlaanderen), Dirk Van Bruysel (Oost-Vlaanderen), Marcel Bernaerts (Antwerpen), Sven Persoone (Antwerpen), Leo Peeters (Limburg), Kenny Hennens (Vlaams-Brabant), Dries Charlier (Vlaams-Brabant), Marcel Coppens (flex) en Lionel Père (website).
  2. Er is duidelijk een publiek voor een nieuwssite die gericht is op het volleybal. Dat weten we op basis van cijfers uit het verleden. Een enquête die we in mei uitvoerden via Facebook wees uit dat er ook een publiek is dat bereid is om ervoor te betalen, al was het maar uit sympathie voor het initiatief.
  3. We geloven dat vele kleintjes een groot maken. We proberen de abonnementsprijzen betaalbaar te houden. Want wanneer iedereen een kleine financiële bijdrage levert, dan kunnen we onze algemene kosten financieren, dan kunnen we een team van verslaggevers op pad houden, dan kunnen we in de toekomst met professionele fotografen werken (het gebeurt nu al af en toe) en kunnen we verder uitbreiden om de stroom aan artikels verder op te drijven. Dus in de toekomst krijgt u wellicht alleen maar meer waar voor uw geld.
  4. Sponsors zoeken dan maar? Ja en nee. Ja, een sponsor is meegenomen en geeft de ruimte om ideeën verder uit te werken. Maar we willen niet afhankelijk zijn van het geld van een sponsor. Hoeveel volleybalclubs hebben in het verleden, net omwille van die afhankelijkheid, al eens een stap terug moeten zetten? Dus nee, we willen vooral steunen op het engagement van het volleybalpubliek. Is die bereidheid er in volleybalmiddens om dit platform te steunen of niet? Wil dat publiek echt lezen wat er in het volleybal gebeurt?

Kortom, inkomsten via betaalbare abonnementen moeten ervoor zorgen dat een geëngageerde volleybalcommunity in België de aandacht krijgt die ze verdient.

Kies vandaag nog voor een abonnement tot het einde van het seizoen en steun de toekomst van onze community. Kostprijs bedraagt slechts 2 euro per maand. Daar heb je nog geen biertje voor. Afhankelijk van het aantal abonnees zullen we in april 2022 bepalen of we ook tijdens het seizoen 2022-2023 van de partij zijn.